"Her Anne Bir Okul" Annelere Yönelik Eğitim Programı

"Her Anne Bir Okul" Annelere Yönelik Eğitim Programı

23.02.2017 1110

SEVGİ ve ERDEME DAYALI GÜÇLÜ BİR TOPLUM için  BİR TEMEL EĞİTİM MODELİ : “HER ANNE BİR OKUL”

Dünyamız güvenli ve yaşanabilir olmaktan hızla uzaklaşıyor. İnsan onuruna yakışan, adalet, barış ve esenlik içinde bir yaşam için temel değerleri sevgi, erdem ve adalet olan güçlü bir toplumu oluşturma yönünde köklü bir toplumsal değişime ihtiyaç var. “HER ANNE BİR OKUL” programı bu amaçla, insan gelişimi ile toplumsal gelişim arasındaki dinamik bağdan yola çıkarak, “elbirliğiyle gerçekleştirilecek köklü bir sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik değişim için en elverişli başlangıç noktası erken çocukluk eğitimidir” şeklinde ifade edilen bilimsel gerçeğe dayanılarak, sevgiye, erdeme ve adalete dayalı güçlü bir toplumu, insan gelişimi temelinde yapılandırmak için geliştirilmiş bir erken müdahale ve toplumsal değişim projesidir.

Programın İçeriği :

 • İnsan Olmak, İnsan Kalmak
 • Kendini Bilme ve Şahsiyet Tekamülü
 • Benlik Bilinci ve Duyguların Yönetimi
 • Toplumsal Değişme ve Kadın
 • Çocuk ve Ergen Psikolojisi ve Eğitimi
 • İnsanda Kişilik Gelişimi
 • İnsanda Karakter Formasyonu
 • Adaletin Temel Dinamikleri: Sevgi ve Erdem Odaklı Davranış
 • Ruh Sağlığı Ve Normal Dışı Davranışlar
 • Bireyi Şekillendiren Psikolojik, Toplumsal ve Küresel Süreçler
 • Kültür- Kişilik İlişkileri
 • Duygu Okulu Olarak Aile
 • Sağlıklı ve Güçlü Ailenin Temel Özellikleri
 • İletişim Becerileri
 • İnsan İlişkileri
 • Aile İçi Çatışmalar ve Çatışma Çözme Becerileri
 • Aileyi Tehdit Eden Bireysel Toplumsal ve Küresel Faktörler
 • Kültürel, Siyasi, Ekonomik, Psikolojik ve Ekolojik Sonuçları ile Küreselleşme
 • Tüketim Davranışı ve Çevre Bilinci
 • İslam İnancının Temel İlkeleri ve Modernite
 • Sivil İnsiyatif Geliştirme ve Sosyal Girişimcilik
 • Toplumsal Hizmet ve Gönüllü Örgütsel Çalışmada Temel İlkeler
 • vb…

Programda, yukarıda belirtilen konular, alt başlıklarla detaylandırılarak işlenmektedir.

Özellikle genç kızlar olmak üzere bütün kadınlar için geliştirilmiş, irfani ve bilimsel referanslı, insan ve aile merkezli ve toplum temelli bir eğitim programı olarak bu program;  “Eğitim üretim içindir” paradigması ve pozitivizm çerçevesinde düzenlenen ve mevcut sistemin sürdürülmesi adına profesyoneller yetiştirmeye odaklanan Milli Eğitim Sistemimizin kapsamı dışında kalan, “insanı” ve “insanlığı” geliştirme gibi önemli bir eğitim ihtiyacına da cevap vermektedir.

Eğitim Programı Afişi için TIKLAYINIZ


Eğitimciler ve Eğitim Programı için TIKLAYINIZ